Home >Opleidingen > Basiskennis OOO

Basiskennis OOO

Data

Het is ook mogelijk om deze cursus incompany te organiseren.

Locatie

Riel / in company

Informatie

Gezien de opkomende belangstelling voor WO-2 archeologie en de toenemende verwevenheid tussen uitvoering archeologisch veldonderzoek in combinatie met explosievenonderzoek hebben wij besloten een basiscursus OOO (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten) op het programma te zetten.

Om veilig en verantwoord te kunnen werken in een gebied waar explosieven aangetroffen kunnen worden, dien je te voldoen aan de eindtermen Basiskennis OOO zoals gesteld in het Certificatieschema Opsporen Ontlofbare Oorlogsresten (CS-OOO).

Het betreft een cursus waarin basiskennis over explosieve stoffen, gevaren van OO, hoofdsoorten van OO en het wettelijk kader betreffende OOO-projecten in Nederland aan bod komen. De leerstof is gestructureerd volgens de eindtermen uit het CS-OOO voor het behalen van het certificaat Basiskennis OOO. 

Het betreft een eendaagse cursus. Aansluitend aan de cursus zal het examen plaatsvinden.

Wanneer voor het examen een voldoende resultaat wordt behaald, zal het certificaat ‘Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’ worden verstrekt.

Het certificaat 'Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten' is 3 jaar geldig.

Kosten

€ 550,- voor individuele deelname
Voor een kostprijsindicatie voor een incompany training kunt u contact opnemen met Amber Janssen (amber@vriensarcheo.nl)