Erg goed, in erfgoed
Home > Opleidingen

Opleidingen

Vriens Archeo Flex vindt ontwikkeling en opleiden erg belangrijk. Daarom kan iedereen binnen de branche bij ons terecht voor het aanvragen van een opleiding/cursus. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf en/of met een organisatie en (incompany) opleiding te initiëren. Neem in dat geval gerust contact met ons op. 

Verder is Vriens Archeo Flex mede bestuurslid (penvoerder) van PASTA (Postacademisch Scholingstraject Archeologie). Dit consortium heeft als doel het op peil houden en ontwikkelen van vakkennis binnen de archeologie. Meer informatie is te vinden op www.scholingarcheologie.nl.

Het huidige opleidingsprogramma wordt hieronder beschreven.

Landmeten

Data 9 maart 2021 (in Weesp) Doelstelling Het beheersen van de werkprocessen welke bij het gebruik van Robotic Total Station en GPS aan de orde komen. De docent van deze cursus is Jasper Tuinstra. Korte inhoudsopgave In deze cursus staan twee typen landmeetapparatuur centraal: Robotic Total Station (RTS) en GPS. Cursisten leren de werkprocessen kennen die bij de inzet van beide moderne apparaten in een project aan de orde komen. Voor deze cursus wordt Sokkia apparatuur voorzien van de meetsoftware SurvCE ingezet. De cursus is in vier delen op te splitsen;  1. Theorie Naast praktische kennis in het gebruik van apparatuur wordt de cursisten kennis van de landmeetkunde...

Lees meer

VCA

Vriens Archeo Flex hecht grote waarde aan veilig werken binnen de archeologie. We willen zoveel mogelijk inspelen op recente ontwikkelingen op dit gebied.  We merken dat vanuit de markt steeds meer vraag komt naar medewerkers met een VCA-diploma. Om een bouwplaats te betreden, is het hebben van een VCA certificaat steeds meer een verplichting. Vriens Archeo Flex wil graag faciliterend optreden in deze en biedt daarom aan om bij interesse voor het volgen van de VCA training de aanmelding tegen een gereduceerd tarief te verzorgen. Er wordt een onderscheid gemaakt in VCA Basis en VCA Vol training: Een VCA Basis cursus is bedoeld voor werknemers...

Lees meer

Basiskennis OCE

Data Het is ook mogelijk om deze cursus incompany te organiseren. Locatie Riel / in company Informatie Gezien de opkomende belangstelling voor WO-2 archeologie en de toenemende verwevenheid tussen uitvoering archeologisch veldonderzoek in combinatie met explosievenonderzoek hebben wij besloten een basiscursus OCE (Opsporen Conventionele Explosieven) op het programma te zetten. Om veilig en verantwoord te kunnen werken in een gebied waar explosieven aangetroffen kunnen worden, dien je te voldoen aan de eindtermen Basiskennis OCE zoals gesteld in het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Het betreft een cursus waarin basiskennis over explosieve stoffen, gevaren van CE, hoofdsoorten van CE en het wettelijk kader betreffende...

Lees meer

PASTA (Postacademisch Scholingstraject Archeologie)

Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een consortium gevormd onder de naam PASTA. Vriens Archeo Flex (penvoerder) en het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA zijn hiervan de uitvoerders. Voor een totaal overzicht en aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van PASTA. PASTA biedt een breed en gevarieerd aanbod, bestaande uit onderstaande modules: Romeins aardewerk Een van de meest omvangrijke vondstgroepen bij een opgraving is aardewerk. In de Romeinse tijd is al sprake van een consumptiemaatschappij waarbij voedsel en drank uit de hele wereld naar alle uithoeken van het Rijk vervoerd werd om daar geconsumeerd te worden; het verpakkingsmateriaal (aardewerk)...

Lees meer