Vriens Archeo Flex vindt ontwikkeling en opleiden erg belangrijk. Daarom kan iedereen binnen de branche bij ons terecht voor deelname aan een opleiding/cursus. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf en/of met een organisatie een (incompany) opleiding te initiëren. Neem in dat geval gerust contact met ons op. 

Home > Opleidingen

Opleidingen

PASTA (Postacademische Scholingstraject Archeologie)
Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een consortium gevormd onder de naam PASTA. Vriens Archeo Flex (penvoerder) en het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA zijn hiervan de uitvoerders. Voor een totaal overzicht en aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van PASTA. PASTA biedt een breed en gevarieerd aanbod.