Home > Links

Links

ABU
Vriens Archeo Flex is aangesloten bij de ABU. Dit is een branchevereniging voor uitzendondernemingen. U vindt er Informatie voor leden en uitzendkrachten. Met tevens een overzicht van aangesloten bedrijven.

ABU CAO

PASTA
Op initiatief van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een consortium gevormd onder de naam PASTA (Post-academisch Scholingstraject Archeologie) met Vriens Archeo Flex (penvoerder),het Amsterdams Archeologisch Centrum van de UvA en het Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de VU als deelnemers.

ARCHEOLOGIE MAGAZINE
Archeologie Magazine brengt de geschiedenis tot leven. Van de prehistorie, via de klassieke oudheid, de Middeleeuwen en de Renaissance tot het recente verleden. De beschavingen, de bouwwerken en de mensen. Met veel foto's en illustraties. Archeologie Magazine verschijnt zes keer per jaar.
Via bovenstaande link is een gratis proefexemplaar te bestellen!

SNA
Vriens Archeo is geregistreerd bij de Stichting Normering Arbeid en voldoet aan NEN 4400

STIPP
Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten(StiPP). Deze pensioenregeling is bedoeld voor iedereen die als flexkracht werkzaam is binnen de branche voor personeelsdiensten.