Home >Opdrachtgevers > Werk in België

Werk in België

Kandidaten

Ons bestand kent ruim 2000 kandidaten die woonachtig zijn in Nederland en kunnen worden ingezet op diverse projecten, ook in België. Aan de uitbreiding van het bestand van Belgische kandidaten – momenteel bestaande uit zo’n 150 kandidaten - wordt continu gewerkt.

Belastingafdracht en Sociale zekerheidsstelsel

Vriens Archeo Flex kan zowel Nederlandse als Belgische kandidaten uitzenden en/of detacheren naar België. Als een buitenlandse gedetacheerde werknemer bij een Belgische opdrachtgever gaat werken op Belgisch grondgebied, dan is de betrokken werknemer vanaf de eerste werkdag belastingplichtig in België. Wij beschikken over de faciliteiten om de belastingafdracht in België te verzorgen.

Tevens hebben wij de mogelijkheid om werknemers onder toepassing van het Belgische sociale zekerheidsstelsel te verlonen. Zodoende kunnen we ook Belgische kandidaten naar België uitzenden.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlenging in België (payroll en werving & selectie) kunt u contact opnemen met ons kantoor.