Home >Opdrachtgevers > Dienstverlening

Dienstverlening

Vriens Archeo Flex biedt een uitgebreid dienstenpakket. Indien u het belangrijk vindt om flexibel te blijven, kunnen wij het werkgeverschap met bijhorend risico en administratie van u overnemen. Door ons geselecteerde kandidaten komen in dienst van Vriens Archeo Flex en worden op uw bedrijf te werk gesteld middels uitzenden of detacheren. Ook wanneer u zelf een kandidaat hebt geselecteerd, behoort dit tot de mogelijkheden; de zogenaamde 'eigen werving zonder exclusiviteit' constructie. Wat doen wij nog meer? Werving en selectie voor structurele vacatures, contracting van ZZP’ers en arbeidsrechtelijke advisering.

Uitzenden en detacheren van personeel

Uitzenden is de meest flexibele vorm van tewerkstelling. Bij een uitzendovereenkomst is het niet noodzakelijk een einddatum overeen te komen. Een uitzendovereenkomst kan dan ook ieder gewenst moment opgezegd worden, met inachtneming van de in de CAO overeengekomen aanzegtermijn. Hierdoor biedt de uitzendconstructie een grote mate van flexibiliteit ten aanzien van het aantal te werken uren per week en de looptijd van de overeenkomst. Bij een uitzendovereenkomst worden alleen de feitelijk gewerkte uren gefactureerd. Bij een detacheringsovereenkomst wordt er een tijdelijk contract aangeboden met een begin- en einddatum, of voor de duur van een objectief afgebakend project.

Werving & selectie voor structurele vacatures

Bent u op zoek naar een geschikte medewerker voor een structurele vacature? Vriens Archeo Flex neemt u werk uit handen bij de werving & selectie van de juiste kandidaat en maakt een gedegen voorselectie. Onze dienstverlening op dit gebied is geheel vrijblijvend en u betaalt enkel een werving & selectie fee wanneer u daadwerkelijk met de kandidaat een overeenkomst aangaat.

Eigen werving zonder exclusiviteit 

Heeft u zelf een geschikte kandidaat, maar niet de mogelijkheden hem/haar zelf een overeenkomst aan te bieden? De constructie 'eigen werving zonder exclusiviteit' biedt dé uitkomst.

Vriens Archeo Flex treedt op als juridisch werkgever. Wij nemen de arbeidsrechtelijke risico’s voor onze rekening en verzorgen daarnaast alle administratieve handelingen zoals het opstellen van contracten, de gehele salarisadministratie, de verslaglegging van functioneringsgesprekken, etc. Wij voeren bij deze constructie geen wervingsactiviteiten uit en kunnen u een scherp gereduceerd tarief aanbieden. 

Contracting van ZZP’ers

Vriens Archeo Flex heeft een uitgebreid bestand van ZZP’ers voor wie wij de bemiddeling naar opdrachten verzorgen. Maar ook kunt u zelf een ZZP’er bij ons aanmelden. Vriens Archeo Flex maakt gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst, denkt kritisch met u mee en heeft een controlesysteem ontwikkeld waarmee zij periodiek controleert of volgens de richtlijnen van de aangescherpte Wet DBA wordt gewerkt.

Arbeidsrechtelijke advisering

Vanuit een fullservice dienstverlening kunt u als klant van Vriens Archeo Flex ook bij ons terecht voor arbeidsrechtelijke advisering. Dit kan variëren van het geven van een advies op het gebied van bijvoorbeeld beloning, verzuim, ontslag, etc. tot het opstellen van stukken als een functiegebouw, beloningsstructuur, arbeidsovereenkomst en andere beleidsdocumenten.