Home >Nieuws > Project Specialistische kennisborging

Project Specialistische kennisborging

In 2018 is Vriens Archeo Flex gestart met een onderzoek naar specialistische kennisborging en plaatsing van een 10-tal specialisten in de sector.

De afgelopen 5 jaar zijn er 25 specialisten geplaatst bij hele diverse musea in veel verschillende disciplines. Ter illustratie een uurwerkspecialist, junior onderzoeker 20e eeuw schilderkunst, filmrestaurator, restaurator etnografische objecten, fotorestaurator, chemisch analist, conservator 18e eeuwse schilderkunst en schilderijlijsten etc.

Het project heeft er de afgelopen 5 jaar voor gezorgd dat er flink is bijgedragen aan kennisborging van specialistische kwaliteiten. Dit kan gaan om kennisborging van een specialist die met pensioen gaat of om het borgen van kennis van weinig voorkomende specialisten. Het doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten lijkt derhalve goed te werken.

Door allerlei factoren waaronder vergrijzing, ontstaan grote uitdagingen op het gebied van kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met “jonge” specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.

Mooi om te zien is dat het overgrote deel van de kennisspecialisten ook daadwerkelijk uitstroomt naar een betaalde baan in de sector en daarmee hun kennis voor de sector ook behouden blijft.

Met ingang van 1 januari 2024 hebben we de mogelijkheid om het project nog 4 jaar voort te zetten. Dit betekent dat we nog meer kennis kunnen borgen die zo belangrijk is voor de instandhouding binnen onze sector.
Het project is zelfs specifiek uitgebreid naar Landschap, Archeologie en Monumenten!

Zeker nu is het fijn om positief nieuws te kunnen brengen. Wij begrijpen als geen ander dat u nu ook voor hele andere uitdagingen staat. Maar wellicht kan de inzet van dit project u toch helpen.

Mogelijkheden:

  • U dient als organisatie een projectplan in met of zonder een kandidaat, zodat wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor co-financiering;

  • Vriens Archeo Flex heeft ook kandidaten die erg graag binnen hun specialisme meer kennis op willen doen. We zetten voor hen acties uit binnen organisaties waar zij graag willen werken om de mogelijkheden te bespreken;

Voorwaarden:

  • Co-financiering tot maximaal 50% van de loonkosten met een gesteld plafond aan salaris. Kandidaat wordt altijd gedetacheerd vanuit Vriens Archeo Flex;

  • Co-financiering voor duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar;

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd.

Het project specialistische kennisborging wordt mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en uitgevoerd door Vriens Archeo Flex.