Erg goed, in erfgoed
Home > Nieuws

Nieuws

Museumvakdagen 2018

De Museum vakdagen van 2018 zijn van start! We hopen je graag te ontvangen bij onze stand of één van onze lezingen (Ring 4). Onze collega's Esther, Dorris en Ismah staan u graag te woord.

Lees meer

Uniek familiegraf van 5500 jaar oud gevonden

Bij opgravingen in de buurtschap Medel bij Tiel is een familiegraf uit 3650 voor Christus aangetroffen. "Dit is fantastisch. Uniek in Nederland", zegt Johan Langelaar van ArcheoCare. "Normaal vinden we alleen 'vlekken', maar in dit geval zijn alle botten en botjes behouden. Dat komt doordat ze daar in de nattigheid, in de vette klei en diep onder de grond lagen." De vondst dateert al van een jaar terug, maar is tot nu toe stilgehouden. "Ik stond er met mijn neus bovenop toen we de vondst deden. De berging was nog best een moeilijk verhaal omdat je dat hele blok klei in...

Lees meer

Nieuwe wetgeving: AVG

Vanaf 25 mei 2018 de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee dan te vervallen.   Wat betekent dit? - Medewerkers krijgen meer en verbeterde rechten en kunnen klachten indienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) o.a.; Recht op inzage Recht op correctie en verwijdering Recht op dataportabiliteit (makkelijk kunnen krijgen en door kunnen geven aan andere organisaties) - Meer verantwoordelijkheden van organisaties - Boetes voor organisaties bij het niet naleven van de wetgeving. Alle informatie omtrent AVG is terug te vinden via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/   Ben je benieuwd wat Vriens Archeo (flex) met je...

Lees meer

Verloop verkiezingsprocedure ondernemingsraad

Sinds december 2017 is Vriens Archeo Flex bezig geweest met het instellen van een ondernemingsraad! Omdat er onvoldoende geïnteresseerde kandidaten waren, zijn wij niet overgegaan tot het uitschrijven van verkiezingen. Wil je meer informatie over de ondernemingsraadverkiezingen? Neem dan contact op met Ismah Iqbal (013-5132815 | ismah@vriensarcheo.nl)

Lees meer

Project specialistische kennisborging voor de erfgoedsector van start!

Van start gaat het project voor gespecialiseerde Kansplaatsen met een onderzoek dat inzet op de vraag hoe behoud van specialistische kennis in de Nederlandse musea het hoofd te bieden. Het biedt jong of startend talent de kans om specialistische kennis op te doen bij ervaren vakgenoten in musea en erfgoedinstellingen en wil onderzoeken hoe waardevolle kennis over de museale collecties voor de komende generaties behouden blijft. Stichting Opleidingsfonds SVGB, Vriens Archeo Flex en RaadSaam Erfgoedprojecten hebben de krachten gebundeld en starten met een bijdrage van het Mondriaan Fonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een onderzoek naar specialistische kennisborging in...

Lees meer