Erg goed, in erfgoed
Home > Werknemers > Werkwijze

Werkwijze

Persoonlijk contact staat voor Vriens Archeo Flex centraal. 

Bij ons ben je geen nummer. Wij streven naar een prettige samenwerking en leren graag ‘de persoon achter de cv’ kennen. Daarom starten we altijd eerst met een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin we jouw wensen ten aanzien van opdrachten bespreken en toelichting geven op onze werkwijze. Pas als we weten wie je bent en wat je zoekt, kunnen we voor jou de passende baan selecteren. 

Een uitnodiging voor een kennismaking volgt op je inschrijving via deze website (inschrijfformulier).

Natuurlijk kun je ook zelf onze vacatures mee in de gaten houden. Voor een actueel overzicht verwijzen wij graag hier naar onze website en social media (Linked-InFacebook en Instagram). Je bent van harte uitgenodigd om te reageren als je daar een passende vacature ziet!

Wanneer we een match hebben, kun je lekker starten in je nieuwe baan. We werken dan in een driehoeksverhouding: werknemer (jij), werkgever (wij) en opdrachtgever. Je gaat werken op locatie van de opdrachtgever, onder hun toezicht en leiding, en wij nemen alle werkgeverstaken voor onze rekening. Denk hierbij aan het verzorgen van overeenkomsten, salarisbetalingen, pensioenopbouw, etc. Hoewel we als het ware aan de zijlijn staan, blijven we graag betrokken en zorgen we voor een actieve begeleiding gedurende de samenwerking.

Voor ZZP’ers steekt bovenstaande uiteraard iets anders in elkaar en ziet onze rol er anders uit. Er is geen sprake van een arbeids- of gezagsverhouding, maar enkel een overeenkomst van opdracht. Maar de betrokkenheid en actieve begeleiding zijn ook dan een vanzelfsprekendheid voor ons!

Contractsvormen

Vriens Archeo Flex kent diverse samenwerkingsvormen, te weten:

- uitzendbasis

- detacheringsbasis

- ZZP-basis 

Uitzendbasis

Uitzenden is de meest flexibele arbeidsvorm. Hierbij is het niet nodig om vooraf te bepalen voor welke duur en welk aantal uren je gaat samenwerken en als het werk is afgelopen, stopt automatisch de overeenkomst. Deze constructie wordt veel toegepast bij korte projecten of bij opdrachten waarvan de duur lastig in te schatten is. 

Detacheringsbasis

Detacheren wordt toegepast bij een samenwerking voor langere duur (minimaal 3 maanden) waarbij zowel de begin- als einddatum en het aantal te werken uren vooraf wordt overeengekomen. Deze samenwerkingsvorm kent dan ook meer vastigheid dan uitzenden.

ZZP-basis

Naast uitzenden en detacheren verzorgt Vriens Archeo Flex ook de bemiddeling naar opdrachten voor ZZP’ers. Hierbij bewaakt zij in het kader van de wet of de opdracht geschikt is voor een zelfstandige en of de praktijk aansluit bij de overeenkomst middels een periodiek controlesysteem. Vriens Archeo Flex gebruikt door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten als overeenkomst van opdracht.