Erg goed, in erfgoed
Home > Werknemers > Opleidingen

Opleidingen

Een leven lang leren.

Vriens Archeo Flex is actief in het aanbieden van opleidingen. Dit doet zij via haar eigen organisatie (opleidingsaanbod), maar ook als penvoerder van stichting Post-academisch Scholingstraject Archeologie (PASTA) en vanuit de samenwerking met het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in het project Erfgoedwerkt (HRM-opleidingen voor de museale sector) en het project Erfgoedtalent (voor starters). 

Medewerkers van Vriens Archeo Flex kunnen aanspraak maken op een opleidingsbudget wat bedoeld is voor alle opleidingswensen, dus ook voor opleidingen waar Vriens Archeo Flex niet in participeert.