Erg goed, in erfgoed
Home > Vacatures > ON HOLD: 4 behoudsmedewerkers voor een pilot in een depotstraat (regio Nijmegen)

ON HOLD: 4 behoudsmedewerkers voor een pilot in een depotstraat (regio Nijmegen)

Als enige museum in Nederland heeft onze opdrachtgever als van ouds de taak gedelegeerd gekregen om te zorgen voor het beheer en behoud en de toegankelijkheid van de archeologische collecties. Al jaren kampen zij met achterstanden, maar er gloort nu licht! De provincie ziet nu in dat er meer geld nodig is om de collecties op orde te brengen en te houden. Daarom kunnen zij nu in de herfst starten met een pilot voor een depotstraat, waarin een deelcollectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten helemaal op orde moet worden gebracht.

Het doel van deze pilot is het verzamelen van kengetallen voor alle onderdelen (digitaliseren, documentatie, ordenen, registreren, fotograferen, EHBO-collectie, verpakken, verpakbonnen, registreren van de A-collectie in AdLib etc.) om zo een onderbouwde begroting van tijd en geld te kunnen maken voor het op orde brengen van de gehele collectie PDB in voorbereiding op de verhuizing naar een bulkdepot en in voorbereiding op de waardering van de gehele PDB-collectie. De bedoeling is om twee depotstraten in te richten.

Functie-eisen:

Liefst met opleiding beheer en behoud die ook objectfotografie kunnen doen

Regio:

Nijmegen

Dienstverband:

Per november/december voor de duur van max. 3 maanden

Omvang:

Fulltime