Erg goed, in erfgoed
Home > Opleidingen > Landmeten

Landmeten

Data

12 oktober 2021 (in Weesp)

Doelstelling

Het beheersen van de werkprocessen welke bij het gebruik van Robotic Total Station en GPS aan de orde komen. De docent van deze cursus is Jasper Tuinstra.

Korte inhoudsopgave

In deze cursus staan twee typen landmeetapparatuur centraal: Robotic Total Station (RTS) en GPS. Cursisten leren de werkprocessen kennen die bij de inzet van beide moderne apparaten in een project aan de orde komen. Voor deze cursus wordt Sokkia apparatuur voorzien van de meetsoftware SurvCE ingezet.

De cursus is in vier delen op te splitsen; 

1. Theorie

Naast praktische kennis in het gebruik van apparatuur wordt de cursisten kennis van de landmeetkunde op basisniveau bijgebracht. Dit draagt bij tot inzicht in het hoe en waarom van de werkpraktijk van het meten met RTS/GPS. 

2. Voorbereiding

De voorbereiding van een meetproject bestaat uit het gereedmaken van apparatuur (verzamelen van alle onderdelen van een meetuitrusting) en het digitaal voorbereiden van het project. 

3. Veldwerk

Het belangrijkste gedeelte van de cursus – het daadwerkelijke meten met RTS en GPS – komt via een aantal oefeningen aan bod. Oefeningen hebben betrekking op het inmeten van diverse elementen, zoals deze ook bij een opgraving aangetroffen kunnen worden. Naast het inmeten wordt ook stilgestaan bij het opsporen van bekende punten, bijvoorbeeld de meetpunten die voorafgaand aan een proefsleuven onderzoek door een derde partij zijn uitgezet. Naast de functionaliteit van de apparatuur (bediening) is ook aandacht voor mogelijke problemen waar in het veld tegen aan gelopen kan worden.

Beide vormen van landmeten: uitzetten/opsporen van bekende locaties, en het inmeten van elementen worden met beide apparaten geoefend door elk van de cursisten. 

4. Uitwerking

Aan bod komen de methode van uitlezen van de ruwe data uit de RTS en GPS en de controlehandelingen die verricht worden op de ruwe data. 

Benodigde voorkennis

Enige kennis van GIS software strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste.

Aantal deelnemers

Minimaal 5 deelnemers

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 355,00 per persoon, excl. btw.