Home >Nieuws > Project Specialistische kennisborging

Project Specialistische kennisborging

Project Specialistische kennisborging

In 2018 is Vriens Archeo Flex, in samenwerking met RaadSaam, gestart met een onderzoek naar specialistische kennisborging en plaatsing van een 10-tal specialisten in de sector.

De afgelopen 2 jaar zijn er 10 specialisten geplaatst bij hele diverse musea in veel verschillende disciplines. Ter illustratie een uurwerkspecialist, junior onderzoeker 20e eeuw schilderkunst, restaurator metaal, restaurator etnografische objecten, restaurator historische binnenruimtes, meubelrestaurator, chemisch analist pigmenten etc.

Het project was de afgelopen 2 jaar een pilot en heeft nog steeds als doel om kennis die dreigt te verdwijnen of beperkt aanwezig is in de sector, te behouden door de inzet en ontwikkeling van “jonge” specialisten. De erfgoedsector krijgt steeds meer te maken met bezuinigingen op de vaste formatie en met een toename van het aantal stagiaires, werkervaringsplaatsen en andere vormen van flexibilisering. Daarnaast nemen de komende jaren veel ervaren professionals afscheid. Er ontstaan grote uitdagingen op het gebied van kennisoverdracht en -borging. Het project Kennisspecialist speelt daar met “jonge” specialisten op in. De ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden staat hierbij voorop. Zo kan deze kennis weer worden ingezet ten behoeve van de sector.

Mooi om te zien is dat het overgrote deel van de kennisspecialisten ook daadwerkelijk uitstroomt naar een betaalde baan in de sector en daarmee hun kennis voor de sector ook behouden blijft.

Met ingang van 1 januari 2020 hebben we de mogelijkheid om het project nog 2 jaar voort te zetten. Dit betekent dat we nog meer kennis kunnen borgen die zo belangrijk is voor de instandhouding binnen onze sector.

Zeker nu, in deze moeilijke tijd waarin musea dicht zijn, is het fijn om iets positiever nieuws te kunnen brengen. Wij begrijpen als geen ander dat u nu ook voor hele andere uitdagingen staat. Maar wellicht kan de inzet van dit project u toch helpen.

Mogelijkheden:

- U dient als organisatie een projectplan in met of zonder een kandidaat, zodat wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor co-financiering;

- Vriens Archeo Flex heeft ook kandidaten die erg graag binnen hun specialisme meer kennis op willen doen. We zetten voor hen acties uit binnen organisaties waar zij graag willen werken om de mogelijkheden te bespreken;

Voorwaarden:

- Co-financiering tot maximaal 50% van de loonkosten met een gesteld plafond aan salaris. Kandidaat wordt altijd gedetacheerd vanuit Vriens Archeo Flex;

- Co-financiering voor duur van minimaal 6 maanden tot maximaal 1 jaar;

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het budget op is, worden er geen nieuwe aanvragen meer gehonoreerd. Wanneer u nu al weet dat u bv volgend jaar van de regeling gebruik wenst te maken, dien dan op tijd een aanvraag in, zodat u niet te laat bent.