Erg goed, in erfgoed
Home > Inschrijven

Inschrijven

{{message.message}}

{{error.message}}

Geslacht: Dhr. Mevr.
Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoonnummer:
CV

Aanvullende gegevens

Voorkeur functie:
Registratienummer:
Beschikbaarheid per datum:
Aantal uren per week:
Tijdelijke huisvesting: Ja Nee
Reiswijze:
Gewenste reistijd (maximaal):

Kennis

Kennis: (Robotic) Total Station
Access
GIS
TMS/ Adlib
Archis
Mapinfo
Archeolink
GPS
Arcview
Squit
Adobe
VCA
Medische keuring
OCE

Werk

Ervaring: Bureauonderzoek
Prospectief onderzoek
Opgraven
Archeologische begeleiding
Uitwerken en rapportage
Archief / Depot
Schrijven / beoordelen PvE
Digitaliseren
Metaaldetectie
Beleidsmatig / advisering
Secretarieel / ondersteunend
Museale sector
Bouwkundig onderzoek
Bouwhistorisch
Erfgoed
Monumentenzorg
Voorkeur: Bureauonderzoek
Prospectief onderzoek
Opgraven
Uitwerken en rapportage
Schrijven / beoordelen PvE
Digitaliseren
Metaaldetectie
Beleidsmatig / advisering
Secretarieel / ondersteunend
Museale sector
Bouwkundig onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek
Erfgoed
Monumentenzorg

Extra

Motivatie
  Ik ben het eens met het privacy statement.